Tążyna

Deutsch

Tążyna
Wikipedia

Tążyna – rzeka, lewobrzeżny dopływ Wisły o długości 49,8 km i powierzchni zlewni: 495,8 km².
Impressum