Ulica Grodowa w Katowicach

Ulica Grodowa w Katowicach
Wikipedia

Ulica Grodowa w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Janów. W całości przebiega przez historyczną część Janowa. Rozpoczyna swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Zamkową. Następnie krzyżuje się z ul. Leśnego Potoku i ul. Nad Stawem. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ul. Oswobodzenia i ul. Hodowców.
Impressum