Ulica Jana III Sobieskiego w Katowicach

Ulica Jana III Sobieskiego w Katowicach
Wikipedia

Ulica Jana III Sobieskiego w Katowicach − jedna z historycznych ulic w dzielnicy Śródmieście. Rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Adama Mickiewicza. Następnie krzyżuje się z ulicą Zabrską, ulicą Opolską i ulicą Gliwicką. Przy ulicy Sądowej kończy swój bieg.
Impressum