Ulica Jana Kochanowskiego w Katowicach

Ulica Jana Kochanowskiego w Katowicach
Wikipedia

Ulica Jana Kochanowskiego w Katowicach – jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Śródmieście. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Tadeusza Kościuszki i ulicą Wojewódzką. Następnie krzyżuje się z ul. Stefana Batorego i ul. Jagiellońską. Kończy swój bieg przy ulicy Wita Stwosza w rejonie placu Karola Miarki.
Impressum