Ulica Józefy Kantorówny w Katowicach

Ulica Józefy Kantorówny w Katowicach
Wikipedia

Ulica Józefy Kantorówny w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Szopienice. Łączy ul. Wiosny Ludów z ul. Ludwika Zamenhofa i ul. Morawa. Ulica nosi imię Józefy Kantor, nauczycielki z Szopienic, harcmistrzyni, drużynowej Konspiracyjnej Drużyny "Mury" w KL Ravensbrück w okresie II wojny światowej.
Impressum