Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach

Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach
Wikipedia

Ulica Kazimiery Iłłakowiczówny w Katowicach − jedna z ważniejszych ulic w katowickiej dzielnicy Koszutka. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Misjonarzy Oblatów MN. Następnie krzyżuje się z ulicą Alfonsa Górnika i ulicami dojazdowymi do osiedla. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Słoneczną. Ulica jest jedną z ważniejszych dróg dojazdowych w północnej części dzielnicy.
Impressum