Ulica Krakowska we Wrocławiu

Ulica Krakowska we Wrocławiu
Wikipedia

Ulica Krakowska – jedna z wylotowych arterii Wrocławia (osiedla Przedmieście Oławskie, Księże), długości 2,37 km, prowadząca wzdłuż Oławy i Górnej Oławy na południowy wschód, przedłużenie ul. gen. Romualda Traugutta.
Impressum