Ulica Nowy Świat we Wrocławiu

Ulica Nowy Świat – ulica we Wrocławiu, biegnąca niegdyś wzdłuż krawędzi zewnętrznej (północno-zachodniej) Czarnej Oławy (fosy miejskiej wewnętrznej) na odcinku pomiędzy dzisiejszymi ulicami Ruską na południu a ulicą Cieszyńskiego na północy, pośrodku przecięta ulicą św. Mikołaja.

WikipediaImpressum