Ulica Starowiejska w Gdyni

Ulica Starowiejska w Gdyni
Wikipedia

Ulica Starowiejska w Gdyni – najstarsza ulica miasta. Znajduje się w dzielnicy Śródmieście, równolegle z ul. 10 Lutego. Rozpoczyna się na Placu Gdynian Wysiedlonych, krzyżuje z ul. 3 Maja, ul. Mściwoja, ul. Władysława IV, ul. Zygmunta Augusta i ul. Antoniego Abrahama. Kończy się przy ul. Świętojańskiej.
Impressum