Ulica Telewizyjna w Katowicach

Ulica Telewizyjna w Katowicach
Wikipedia

Ulica Telewizyjna w Katowicach – ulica w północnej części Katowic o długości 1343 m, przebiegająca przez obszar jednostki pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec. Stanowi ona jednocześnie granicę pomiędzy dwoma miastami: Siemianowicami Śląskimi i Katowicami.
Impressum