Ulica Telewizyjna w Katowicach

Ulica Telewizyjna w Katowicach
Wikipedia

Ulica Telewizyjna w Katowicach – ulica w północnej części Katowic o długości 1 343 m, przebiegająca przez obszar dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec. Stanowi ona jednocześnie granicę pomiędzy dwoma miastami: Siemianowicami Śląskimi i Katowicami.
Impressum