Ulica Wandy w Katowicach

Ulica Wandy w Katowicach
Wikipedia

Ulica Wandy w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej jednostki pomocniczej Szopienice-Burowiec. Ulica rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą generała Józefa Hallera. Następnie krzyżuje się z drogą dojazdową do ulicy Siewnej. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Janusza Korczaka.
Impressum