Ulica Wandy w Katowicach

Ulica Wandy w Katowicach
Wikipedia

Ulica Wandy w Katowicach – ulica w katowickiej dzielnicy Szopienice-Burowiec. Rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą generała Józefa Hallera. Następnie krzyżuje się z drogą dojazdową do ulicy Siewnej. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Janusza Korczaka.
Impressum