Ulica Wiśniowa w Katowicach

Ulica Wiśniowa w Katowicach
Wikipedia

Ulica Wiśniowa w Katowicach – jedna z ulic na terenie dwóch katowickich dzielnic: Osiedle Witosa i Załęże. Rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Następnie krzyżuje się z ulicą Józefa Skrzeka. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Obroki, ulicą Józefa Pukowca i ulicą Stanisława Kossutha, za wiaduktem kolejowym w rejonie osiedla Wincentego Witosa.
Impressum