Ulica Wiśniowa w Katowicach

Ulica Wiśniowa w Katowicach
Wikipedia

Ulica Wiśniowa w Katowicach − jedna z ulic w katowickiej dzielnicy Załęże. Rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z ulicą Gliwicką. Następnie krzyżuje się z ulicą Józefa Skrzeka. Kończy swój bieg przy skrzyżowaniu z ulicą Obroki, ulicą Józefa Pukowca i ulicą Stanisława Kossutha, za wiaduktem kolejowym w rejonie osiedla Wincentego Witosa.




Impressum