Urlańce

Lietuvių

Urlańce (lit. Ureliai) − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, 7 km na północny wschód od Dziewieniszek, zamieszkana przez 37 ludzi.

WikipediaImpressum