Uszewnica

Uszewnica – potok, lewy dopływ Wierzbiaka o długości 7,1 km i powierzchni zlewni 22,7 km².

WikipediaImpressum