Waniczka

Waniczka
Wikipedia

Waniczka (słow. Vanička) – polana i rozdroże szlaków turystycznych przy wylocie Doliny Bobrowieckiej Orawskiej do Kotliny Orawickiej, na obszarze TANAP-u. Jest to duża i wydłużona rówień po prawej stronie Bobrowieckiego Potoku i dobrej drogi asfaltowej (zakaz wjazdu pojazdów). Jest użytkowana gospodarczo jako łąka, na jej środku znajduje się leśniczówka Bobrowiec. W górnym końcu polany, pod lasem, na wysokości 872 m n.p.m. znajduje się wiata dla turystów, tablice informacyjne i rozdroże szlaków turystycznych. Prowadzi stąd ścieżka i kładka przez Bobrowiecki Potok do źródła siarkowej wody mineralnej zwanego Kisłą Wodą (Siričitý prameň) oraz do dawnego kąpieliska termalnego Jaszczurzyca (na tę drogę brak znakowanego szlaku, obowiązuje więc zakaz wstępu).
Impressum