Wersoka Pierwsza

Lietuvių

Wersoka Pierwsza (lit. Verseka I) − wieś na Litwie, w gminie rejonowej Soleczniki, 6 km na północny wschód od Koleśników, zamieszkana przez 26 ludzi. Przed II wojną światową w Polsce, w powiecie lidzkim województwa nowogródzkiego.

WikipediaImpressum