Wielki Koszar

Wielki Koszar (słow. Veľký Košiar, niem. Großer Kirchhof, węg. Nagy-Temető) – położony na wysokości ok. 1500–1800 m n.p.m. kocioł lodowcowy w Tatrach Bielskich. Dawniej nazywano go także Ogrodem lub Diablim Koszarem. Znajduje się na północnej ich stronie pod Bielskimi Jatkami, które tworzą jego górne obramowanie o półkulistym kształcie. Jest ono pocięte drobnymi żlebkami. Jest to wielki i pochyły kocioł o wachlarzowatym kształcie. Wchodzi w skład niewielkiej Doliny Wielkiego Koszaru, stanowiącej wraz z Doliną Małego Koszaru najwyższe piętro Doliny pod Koszary. Od strony wschodniej ograniczenie Wielkiego Koszaru stanowi krótki Pośredni Diabli Grzbiet odchodzący od Pośrednich Jatek i oddzielający go od drugiego kotła lodowcowego – Małego Koszaru. Według ludowych legend w obydwu tych kotłach lodowcowych znajdują się ogromne skarby, jednakże dobrze ukryte i bardzo trudno dostępne. Od zachodniej strony Wielki Koszar obramowany jest Zadnim Diablim Grzbietem odchodzącym od wschodniego, niższego szczytu Zadnich Jatek oraz północno-wschodnią granią Turni nad Jaworzynką, zwanej też Kopą nad Jaworzynką.

WikipediaImpressum