Wielki Kowaniec

Wielki Kowaniec – potok, dopływ Kowańca, uznawany za jego górny bieg. Najwyżej położone źródło Wielkiego Kowańca znajduje się na wysokości około 1150 m, poniżej Polany Rusnakowej na południowych stokach Turbacza w Gorcach. Spływa stąd w kierunku południowo-zachodnim głęboką doliną pomiędzy grzbietami Bukowiny Miejskiej i Bukowiny Waksmundzkiej. Z obydwu tych grzbietów do Wielkiego Kowańca spływa po kilka potoków. Na wysokości około 650 m łączy się z Małym Kowańcem tworząc potok Kowaniec.

WikipediaImpressum