Veľký Kostol

Polski

Veľký Kostol
Wikipedia

Veľký Kostol je skalná veža lichobežníkového tvaru. Leží v Prostrednom hrebeni poniže Prostredného hrotu.
Impressum