Wiercica (dopływ Nowego Kanału)

Wiercica (dopływ Nowego Kanału)
Wikipedia

Wiercica – rzeka dorzecza Warty na całej swej długości przepływająca przez województwo śląskie. Większa część jej wód uchodzi przez Nowy Kanał do Warty, a mniejsza biegnie starym korytem, tj. Starą Wiercicą do Kanału Warty. Jej dolina to Dolina Wiercicy.
Impressum