Wierzbienica

Wierzbienica – potok, prawy dopływ Mszanki o długości 5,09 km i powierzchni zlewni 5,93 km².

WikipediaImpressum