Wieża Quistorpa

Deutsch

Wieża Quistorpa (niem. Quistorpturm) – wieża widokowa na Wzgórzu Arkony w Lasku Arkońskim w Szczecinie (Osów), wzniesiona w latach 1900–1904; od końca II wojny światowej w stanie ruiny; wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa zachodniopomorskiego.

Wikipedia


Wieża Quistorpa - ru…
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa (rui…
Wieża Quistorpa (rui…
Wieża Quistorpa (rui…
Wieża Quistorpa, Szc…
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Wieża Quistorpa
Osów, Szczecin, Pola…
Quistorp Tower in HDR
Quistorpturm, Szczec…
Osów, Szczecin, Pola…
Quistorpturm, Szczec…
Schody prowadzące do…
Las Arkoński
Runiny Wieży Quistor…
Osów, Szczecin, Pola…
Quistorp Tower Remai…
Ruiny Wieży Quistorp…
Ruiny wieży Quistorpa
Ruiny Wieży Quistorp…
Quistorp Tower Remai…
Quistorp Tower Remai…
Quistorp Tower Remai…
Quistorp Tower Remai…
Wieża Quistorp'a
Schody prowadzące do…
Quistorp Tower Remai…
Quistorp Tower Remai…
resztki podstawy Wie…
Ruiny Wieży Quistorp…
Schody na wieżę w ru…
Wnętrze Wieży
Schody prowadzące do…
Quistorpturm, wieża …
Wieza Quistorpa
Ruiny wieży Quistorpa
Ruiny wieży Quistorpa
Quistorpturm, Szczec…

Impressum