Wieża ciśnień na Karłowicach

Wieża ciśnień na Karłowicach
Wikipedia

Wieża ciśnień na Karłowicach – wieża ciśnień znajdująca się przy pl. Daniłowskiego we Wrocławiu z nominalnym adresem ul. Berenta 75, zasilająca dawniej lokalny wodociąg osiedla Karłowice.
Impressum