Dinant (huyện)

Eesti Français العربية Čeština فارسی Deutsch English Español Italiano 中文 Nederlands Svenska

Dinant (huyện)
Wikipedia

Huyện Dinant (tiếng Pháp: Arrondissement de Dinant; tiếng Hà Lan: Arrondissement Dinant) là một trong ba huyện hành chính ở tỉnh Namur, Bỉ. Huyện này vừa là huyện hành chính và huyện tư pháp. Tuy nhiên, huyện tư pháp Dinant cũng bao gồm các đô thị của huyện Philippeville.
Impressum