Woda Ujsolska

Woda Ujsolska
Wikipedia

Woda Ujsolska – rzeka w południowej Polsce, w całości płynąca w obrębie Beskidu Żywieckiego. Również cała jej zlewnia znajduje się w tym mezoregionie. Na niektórych mapach nazywana jest również Ujsołą lub Białą Sołą. Powstaje z połączenia potoków Cicha i Glinka, przy czym ten ostatni uznaje się za górny bieg Wody Ujsolskiej.
Impressum