Wogra

Wogra
Wikipedia

Wogra – struga w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim, o długość 14 km, powierzchnia zlewni 62 km². Lewobrzeżny dopływ rzeki Dębnicy.
Impressum