Wrześniczka (struga)

Wrześniczka – struga, prawobrzeżny dopływ Wieprzy o długości 7,2 km i powierzchni zlewni 17,65 km².

WikipediaImpressum