Wszywaki

Wszywaki
Wikipedia

Wszywaki (słow. Všiváky) – południowy odcinek Liptowskich Kop w słowackich Tatrach Wysokich. Jest przedłużeniem południowej grani Krzyżnego Liptowskiego (2039 m), oddzielony od niego Krzyżną Przełęczą Wyżnią (ok. 1785 m). Grań Wszywaków oddziela Dolinę Koprową od Doliny Krzyżnej. Ma długość kilkuset metrów i dwa kopulaste wzniesienia oddzielone szerokim i płytko wciętym siodłem. Dolnym przedłużeniem Wszywaków jest Opalone.
Impressum