Wszywaki

Wszywaki
Wikipedia

Wszywaki (słow. Všiváky) – zakończenie od południowej strony głównej grani Liptowskich Kop w słowackich Tatrach Wysokich. Grań Wszywaków oddziela Dolinę Koprową od Doliny Krzyżnej. Ma kilka kopulastych kulminacji oddzielonych płytkimi przełączkami, najwyższa ma 1811 m n.p.m. Cały rejon Liptowskich Kop od 1948 stanowi obszar ochrony ścisłej TANAP-u. Istnieje jeszcze ścieżka prowadząca z Doliny Krzyżnej przez Wszywaki i główną grań Liptowskich Kop, jest to jednak obszar zamknięty dla turystów. Nazwa pochodzi od słowackiej nazwy gnidosza Hacqueta – všivec Hacquetov.
Impressum