Barbosa, Santander

Français Nederlands فارسی Deutsch Español Lietuvių English Italiano Bahasa Melayu 中文 Galego Svenska

Barbosa là một khu tự quản thuộc tỉnh Santander, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Barbosa đóng tại Barbosa Khu tự quản Barbosa có diện tích 57 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Barbosa có dân số 19226 người.

WikipediaImpressum