Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego
Wikipedia

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (WNS UŚ) – jeden z największych wydziałów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach powstały w 1973 roku w wyniku przekształcenia dotychczasowego Wydziału Humanistycznego. Kształci studentów na ośmiu podstawowych kierunkach zaliczanych do nauk humanistycznych, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych.
Impressum