Wysoki Grzbiet (Tatry)

Wysoki Grzbiet (Tatry)
Wikipedia

Wysoki Grzbiet – zachodnia grań Ciemniaka w polskich Tatrach Zachodnich. Ma długość około 1,4 km, opada z jego wierzchołka w zachodnim kierunku (z niewielkim odchyleniem na północ), dzieląc górną część Wąwozu Kraków na dwie odnogi. Orograficznie prawą odnogę stanowi Żleb Trzynastu Progów i Zadnie Kamienne, lewą Kamienne Tomanowe. W Wysokim Grzbiecie brak turni i przełęczy, jedynie w odległości około 300 m od wierzchołka Ciemniaka, na wysokości 1950 m istnieje niewielkie wcięcie (przechód) zwane Wysokim Przechodem. Kilkaset metrów poniżej tego przechodu Wysoki Grzbiet rozgałęzia się na dwa wielkie żebra, pomiędzy którymi znajduje się częściowo skalista, częściowo trawiasta depresja. Orograficznie prawe żebro opada do Zadniego Kamiennego do wysokości około 1500 m n.p.m., lewe po siódmy próg w Żlebie Trzynastu Progów.
Impressum