Wyżnia Jarząbcza Polana

Wyżnia Jarząbcza Polana – polana reglowa znajdująca się w Dolinie Jarząbczej (górne odgałęzienie Doliny Chochołowskiej) w Tatrach Zachodnich. Znajduje się na płaskim, lekko tylko wznoszącym się terenie, na wysokości 1130–1160 m n.p.m. i z wszystkich stron otoczona jest lasem. Po zachodniej stronie polany, za niewielkim skrawkiem lasu płynie Wyżni Chochołowski Potok.

WikipediaImpressum