Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola (ang. Vincent Pol University in Lublin) – niepubliczna uczelnia w Lublinie działająca w oparciu o decyzję Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lipca 2000 r. (DNS-1-0145-396-/Eko/2000), zezwalającą na rozpoczęcie działalności. Szkoła zarejestrowana jest w Rejestrze Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nr 186. Proces kształcenia odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych. Uczelnia organizuje również kursy języka migowego oraz kursy pilotów wycieczek. Jest wyższą szkołą zawodową. Nowoczesny budynek szkoły znajduje się w dzielnicy Czechów. Budynek został oddany do użytku w 1999 roku, a jego właścicielem jest założyciel uczelni – Ośrodek Usług Edukacyjnych. Szkoła jest członkiem Unii Akademickiej.

WikipediaImpressum