Wzgórza Szydłówkowskie

Wzgórza Szydłówkowskie – w przeważającej części leżące w obrębie Kielc niewielkie pasmo Gór Świętokrzyskich, na którym wybudowano kilka osiedli mieszkaniowych: Szydłówek, Bocianek, Słoneczne Wzgórze, Świętokrzyskie, Na Stoku.

WikipediaImpressum