Wąskie Żlebki

Wąskie Żlebki
Wikipedia

Wąskie Żlebki – trzy żleby opadające z grani pomiędzy Trzydniowiańskim Wierchem (1765 m) a Czubikiem (1845 m) do Doliny Jarząbczej w polskich Tatrach Zachodnich. Znajdują się pomiędzy grzędami Pośredniej Kopy i Przykrej Kopy. Dołem żlebki te łączą się w jeden. Z Wąskich Żlebków wypływa kilka źródeł. Powstające z nich strumyki łączą się w jeden, który wspólnym korytem spływa w północno-zachodnim kierunku wzdłuż grzędy Wielkiego Przysłopu i łączy się ze strumykiem spływającym z sąsiedniego na północ Szerokiego Żlebu.
Impressum