Zachodnia obwodnica Poznania

Zachodnia obwodnica Poznania (ZOP) – droga będąca częścią trasy ekspresowej S11 prowadzącą od węzła Poznań Północ (d. Złotkowo) do autostrady A2 (węzeł Poznań Zachód). Dwujezdniowa droga prowadzi m.in. przez tereny gmin Tarnowo Podgórne i Rokietnica. W przeszłości mieszkańcy tych gmin starali się o całkowitą zmianę przebiegu obwodnicy Poznania i odsunięcie jej na zachód o 20 km. Drogowcy bronili zaproponowanego przebiegu obwodnicy, powołując się na podejmowane jeszcze w latach 90. decyzje planistyczne na szczeblu gminnym i wojewódzkim.

WikipediaImpressum