Zaczerczyk (potok)

Zaczerczyk (potok)
Wikipedia

Zaczerczyk – potok, prawy dopływ Czercza o długości 3,44 km i powierzchni zlewni 2,5 km².
Impressum