Zadnia Sucha Dolina Smreczyńska

Zadnia Sucha Dolina Smreczyńska, nazywana też Nadspadami – lewoboczne odgałęzienie Doliny Tomanowej w polskich Tatrach Zachodnich. Jest to długa i wąska dolinka opadająca w północno-zachodnim kierunku spod Smreczyńskiej Przełęczy (1799 m) do dna Doliny Tomanowej (na wysokości ok. 1200 m) pomiędzy dwoma długimi bocznymi grzbietami odchodzącymi w północno-zachodnim kierunku od grani głównej Tatr Zachodnich. Od wschodniej strony doliny jest to Zadni Smreczyński Grzbiet, od zachodniej Pośredni Smreczyński Grzbiet. W górnej części, pod Smreczyńską Przełęczą znajduje się Zadni Smreczyński Upłaz, poniżej niego na stokach Pośredniego Smreczyńskiego Grzbietu znajdują się Zadnie Nadspady.

WikipediaImpressum