Zadnie Rycerowe

Zadnie Rycerowe (słow. Zadné Licierovo,Temná Tichá dolina – lewe odgałęzienie Doliny Wierchcichej w słowackich Tatrach. Jest to szeroka dolinka w Liptowskich Kopach. Ma długość około 1 km i znajduje się pomiędzy stokami Zadniej Garajowej Kopy (1948 m), Małej Garajowej Kopy, Wielkiej Garajowej Kopy (1979 m) i Zadniej Rycerowej Kopy. Jest także polodowcowym kotłem, który powstał w czasie ostatniego tatrzańskiego zlodowacenia. Objęło ono tylko wyżej położone obszary Tatr. Rzeźbę lodowcową tych okolic w 1930 r. badali Janina Mastalerzówna i Mieczysław Klimaszewski. Według nich niewielkie lodowce powstające wówczas w górnych partiach Liptowskich Kop wypełzały na skraj głównego żłobu lodowcowego Doliny Cichej. Zadnie Rycerowe jest jednym z 11 takich lodowcowych kotłów w górnych partiach Doliny Cichej.

WikipediaImpressum