Zakrzówek (Kraków)

Español

Zakrzówek (Kraków)
Wikipedia

Zakrzówek – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy VIII Dębniki. Dawna wieś włączona do Krakowa w 1909 r. jako X dzielnica katastralna. Pierwsze wzmianki o Zakrzówku pochodzą z 1238 r. W drugiej połowie XIX wieku zostały zbudowane umocnienia i koszary, które stanowiły część twierdzy Kraków.
Impressum