Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
Wikipedia

ZGK Sp. z o.o. w Cieszynie – spółka komunalna, w której utworzono wydział transportu publicznego, obsługująca komunikację miejsko-podmiejską w mieście. Obsługuje 8 linii (31 sierpnia 2008 r. zlikwidowano dwie linie nr 4 i 20, 3 września 2012 r. przywrócono po nieco 10 latach linię nr 2, którą zlikwidowano 31 stycznia 2013).
Impressum