Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie

Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
Wikipedia

ZGK Sp. z o.o. w Cieszynie – spółka komunalna posiadająca wydzielony dział komunikacji miejskiej obsługujący transport publiczny w mieście Cieszyn oraz okolicznych miejscowościach. Od roku 1991 do 1 stycznia 2003 roku jednostką odpowiedzialną za organizację i obsługę komunikacji miejskiej był MZK Cieszyn.
Impressum