Zasłonista Turnia

Zasłonista Turnia (słow. Veža Železnej brány, niem. Eisernetorturm, węg. Vaskapu-torony, 2180 m) – wybitna turnia w północno-wschodniej grani odbiegającej od Pośredniej Śnieżnej Kopy i stanowiąca wraz z tą granią zachodnie obramowanie Doliny Kaczej. W grani tej w kolejności od góry na dół znajdują się: żebro Pośredniej Śnieżnej Kopy, grzęda ograniczająca od zachodu Śnieżną Galerię, Zasłonista Przełączka, Zasłonista Turnia, Zasłonista Ławka, Kaczy Mnich.

WikipediaImpressum