Zbludza (potok)

Zbludza, Zbludzka Rzeka – potok, lewy dopływ Kamienicy Gorczańskiej o długości 8,75 km i powierzchni zlewni 18,13 km²}.

WikipediaImpressum