Zdynia (rzeka)

English

Zdynia (rzeka)
Wikipedia

Zdynia – niewielka rzeka w Beskidzie Niskim, prawy dopływ Ropy. Długość ok. 20 km. Górny tok nosił dawniej nazwę Konieczna, obecnie nazywany jest Zdynianką. Główne dopływy lewobrzeżne: Regetówka i Plebański Potok, prawobrzeżne: Jahniacze, Gładyszówka i Oderniewski Potok.
Impressum