Zieleniec Wielkopolski w Warszawie

Zieleniec Wielkopolski w Warszawie
Wikipedia

Zieleniec Wielkopolski – zabytkowy skwer znajdujący się w warszawskiej dzielnicy Ochota, położony w kwartale ulic Łęczyckiej, Wawelskiej, Górnickiego i Filtrowej.
Impressum