Ziębówka (dopływ Raby)

Ziębówka (Zarębka) – potok, prawy dopływ Raby o długości 3,06 km i powierzchni zlewni 3,95 km².

WikipediaImpressum