Zmarzłe Oka

Čeština Slovenčina

Zmarzłe Oka
Wikipedia

Zmarzłe Oka (słow. Zamrznuté oká) – grupa kilku małych stawków znajdujących się w obrębie Kotła pod Polskim Grzebieniem w słowackiej części Tatr Wysokich. Zmarzłe Oka leżą na ryglu skalnym pokrytym materiałem morenowym zamykającym od północy Kocioł pod Polskim Grzebieniem, nieco na północ od Zmarzłego Stawu pod Polskim Grzebieniem. Nieco na południowy zachód od niech przebiega niebiesko znakowany szlak turystyczny prowadzący z Łysej Polany na Rohatkę.
Impressum