Zwalisko

Polski

Zwalisko
Wikipedia

Zwalisko také Zamek Wieczorny (německy Abendburg) je hora se skupinou skalisek na vrcholu v části Vysokého jizerského hřebene. Leží mezi vrcholy Wysoki Kamień a Izerskie Garby. Vrcholové skály jsou z ortoruly a jejich podoba připomíná zříceninu hradu. Skály zvedající od západu se na temeni Zwaliska nesou názvy Skalna Brana, Zamek Wieczorny a Skarbki. Vrcholové lesy byly v důsledku imisí v 80 letech 20. století zničeny a v současné době jsou zalesněny převážně mladým smrkovým porostem. Poblíž samotného vrcholu, který se z dálky zdá být pouze mírnou vyvýšeninou v hřebeni, se nachází již nefungující lom Stanisław. Z vrcholu je výborný výhled na blízké Krkonoše a Jizerské hory.
Impressum