Zwornik (Pasmo Radziejowej)

Zwornik – przełęcz i rozdroże szlaków turystycznych w Paśmie Radziejowej w Beskidzie Sądeckim. Znajduje się pomiędzy Wielką Przehybą (1191 m) a nienazwanym wierzchołkiem o wysokości ok. 1140 m po północnej stronie Wielkiej Przehyby. Według mapy Geoportalu miejsce to znajduje się na wysokości 1133 m, tabliczka szlaków turystycznych podaje wysokość 1120 m. Wierzchołek 1140 m jest zwornikiem – północny grzbiet Wielkiej Przehyby rozgałęzia się na nim na dwa podrzędne grzbiety: północno-zachodni z kulminacją Zgrzypy oraz północno-wschodni, w którym znajdują się Wietrzne Dziury, Wdżary Wyżne i Wdżary Niżne. Obydwa te grzbiety opadają do doliny Popradu.

WikipediaImpressum