Ząbrówka

Ząbrówka – strumień w woj. zachodniopomorskim, w powiecie świdwińskim; prawobrzeżny dopływ rzeki Mołstowy.

WikipediaImpressum